zaprešićko-kazalište-za-djecu-i-mlade.pouz

zapre i ko kazali te za djecu i mlade pouz

„Zaprešićko kazalište za djecu i mlade“ jedno je od najuspješnijih projekata „Pučkog otvorenog učilišta“ - Zaprešić pokrenutih u posljednjih nekoliko godina. Od svoga osnivanja 2012. godine do danas bilježi sve veći broj polaznika kojih je trenutno oko 70 raspoređenih u četiri dramske grupe prema dobi polaznika. Temeljni ciljevi kazališta su socijalizacija djece i mladih, razvijanje kreativosti i kulturni razvoj, psihički i fizički razvoj djece i mladih te otkrivanje i usmjeravanje talenata.
Zaprešićko kazalište za djecu i mlade do sada je realiziralo sljedeće predstave:
2012/2013.

dramsko-poetski kolaž „ Volim te“, autora Mladen Kušeca

„Puž na putovanju“, autora Stanislava Femenić, mlađa školska grupa

„Basne“ Krilov/Zalar/Kostelac, izvodila starija školska grupa

2013/2014.

D. Ferenčina: „Najveća su šteta droga cigareta“, starija školska grupa

Višnja Stahuljak: „Bjelkica“, mlađa školska grupa

2014/2015.

L.Č.Baksa: “Snjegović na moru“, predškolska grupa

Dubravko Mihanović: „Svaki pas ima svoj dan“ školska grupa

A. S. Puškin: „ Bajka o ribaru i ribici“, predškolska grupa

Film „Sve što vidiš istina nije“ u suradnji s FKVK Zaprešić koji su snimili polaznici starijih razreda osnovne škole i srednjoškolci .


2015/2016.

W.Shakespear: „San Ivanjske noći“, srednjoškolska grupa


Prisutni smo na festivalima (Međunarodni dječji festival Šibenik, Međunarodni festival Maslačak -Sisak, Festival Mali grad Faros –otok Hvar). U suradnji s Foto-video klubom Zaprešić, radimo i kratkometražne filmove. S djecom posebno


Festivali i gostovanja :
2012/2013
Festival „Mali grad Faros“ 27.07-5.08 2013. u Starom gradu na otoku Hvaru , predstava „Basne“

2013/2014
54. MDF Međunarodni dječji festival Šibenik 26.6. 2014, predstava „Najveća su šteta droga i cigareta“

2014/2015
17. međunarodni festival kazališta za mlade „Maslačak“ u Sisaku, 12.5.2015, predstava „Svaki pas ima svoj dan“
Sudjelovanje na 6. Vikendu amaterskog kazališta Ludens teatra, 13.6. 2015. u Koprivnici, predstava „Svaki pas ima svoj dan“
Sudjelovanje na festivalu dječjeg stvaralaštva „Mali grad Faros“ od 02.07. – 11.07.2015. u Starom Gradu na otoku Hvaru. U te dane predstavu „Svaki pas ima svoj dan“ smo odigrali čak tri puta, prvo u sklopu Bolskog lita u Teatrinu Dva Ferala u Bolu na Braču, zatim u Jelsi gdje se paralelno održava također dječji festival Mali grad Jolha gdje smo igrali u prekrasnom otvorenom ambijentu na malom trgu svetog Ivana. Posljednja izvedba u tih deset dana, a ujedno i šesta izvedba bila je u kazalištu u Starom Gradu. Nakon svake izvedbe prikazana je i projekcija filma Sve što vidiš istina nije.

Priznanja:
Borni Benčiću za najbolju glavnu mušku ulogu Štruce u predstavi „Svaki pas ima svoj dan“ na 17. međunarodnom festivalu kazališta za mlade „Maslačak“ u Sisaku
Miji Rogić za najbolju glavnu žensku ulogu Lokne u predstavi „Svaki pas ima svoj dan“ na 17. međunarodnom festivalu kazališta za mlade „Maslačak“ u Sisaku
Svaki pas ima svoj dan
Svaki pas ima svoj dan


Opis slike
Opis slike
Opis slike
Opis slike
Opis slike
Opis slike


zkdm

zkdm

Zaprešićko kazalište za djecu i mlade

grupe srijedom, petkom:  djeca 5-9 godina u 18 sati, od 2-5 razreda u 19 sati, od 6-8 razreda u 20 sati, srednjoškolci srijedom u 21 i subotom od 14-16 sati.