Historijat

Historijat

telekomunikacije.ba je web stranica iz ICT sektora namjenjena za informativne i edukativne svrhe

stanovnika Bosne i Hercegovine, kao i regiona.
HISTORIJAT TELEKOMUNIKACIJA

Čovjekova vječita želja i potreba je ostvarivanje veze s udaljenim osobama, a kroz historiju se realizovala na razne načine. Komunikacija između ljudi najbolje se ostvaruje upotrebom čovjekovih osjetila, najviše vida i sluha.

Pojam telekomunikacija označava općenito razmjenu informacija na većim udaljenostima, korištenjem fizikalnih svojstava elektromagnetizma. Sama riječ telekomunikacije dolazi od grčke riječi tele, što znači daleko i latinske riječi communicatio što znači promet/saobraćaj odnosno veza.

Početak telekomunikacija se temelji na Moresovom pronalasku  telegrafa u prvoj polovici XIX stoljeća. Genijalnost Moreseovog sistema prijenosa slova i brojeva principom kodiranja, ogleda se i tome što se taj sistem kodiranja zadržao do današnjih dana.  Nakon telegrafa koji je konstruiran početkom XX stoljeća, za prijenos znakova koristi se teleprinter, ali njegov razvoj je usporen masovnim korištenjem telefonije, kao sredstva prenošenja govornih informacija.

Pronalazačem telefona, temeljem patenata iz 1876. i 1877. smatra se Alexander Graham Bell, koji prvi koristi elektromagnetsku indukciju za prijenos govora. Naglo širenje telefona kao sredstva masovnog komuniciranja ostvaruje se krajem XIX stoljeća uporabom kabela umjesto golih žica i automatskih telefonskih centrala.

Na samom prijelazu iz XIX u XX stoljeće pojavljuje se nova tehnička mogućnost prijenosa informacija, koristeći elektromagnetske valove stvoren je radio prijemnik i predajnik. U prvoj polovici XX stoljeća radiokomunikacije se koriste za jednosmjeran prijenos govora i slike, dok se u drugoj polovici, razvojem tranzistora kao elektroničkog elementa, radiokomunikacije koriste u oba smjera. U šesdesetim godinama XX stoljeća počinje plodonosan razvoj elektroničkih sistema za prijenos podataka. Pojava integriranih krugova uzrokom je naglog razvoja računala. Porastom broja računara, te sveobuhvatnost njihove primjene, dovela je do potrebe njihova spajanja, a time i do razvoja posebnih mreža za prijenos podataka. Potreba za integracijom telekomunikacijskih mreža dovela je, krajem sedamdesetih godina, do digitalizacije telefonskih mreža i zamjene klasičnih telefonskih i telegrafskih centrala elektroničkima.

Također, važan korak u razvoju telekomunikacija je i upotreba satelita u prijenosnim sistemima. U osamdesetim godinama XX stoljeća naročit razvoj telekomunikacija temelji se na razvoju mobilne telekomunikacijske mreže i masovnom korištenju telekomunikacijske mreže za prijenos svih vrsta podataka.SVJETSKI DAN TELEKOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine objavila je na svojoj službenoj stranici da se pridružuje obilježavanju 17. maja, Svjetskog dana telekomunikacija, koji ove godine obilježava 150. godišnjicu postojanja i rada Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU).

“Međunarodna unija za telekomunikacije je najstarija agencija Ujedinjenih nacija koja ima ključnu ulogu u kreiranju uslova za globalni razvoj telekomunikacija i informacijsko-komunikacijskog društva. Kao i svake godine, i ove, godine, Međunarodna unije za telekomunikacije obilježava 150. godinu postojanja uz posebnu temu – povezivanje svijeta putem najnaprednijih tehnologija i inovacija, podsjećajući ovom prilikom, da je informacijsko-komunikacijski svijet prešao dalek put od telegrafa do Interneta.

Bosna i Hercegovina, članica ITU-a, nastoji pratiti trendove u razvoju, omogućavajući građanima ravnopravan pristup mogućnostima koje pruža svijet telekomunikacija i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Podsjećanja radi, 17. maj se obilježava kao Svjetski dan telekomunikacija od 1969. godine, kao znak sjećanja na osnivanje Međunarodne unije za telekomunikacije i potpisivanje prve Međunarodne konvencije o telefoniji i telegrafiji davne 1865. godine. Ovaj dan je zvanično proglašen Svjetskim danom telekomunikacija 1973. godine.” – prenosi RAK.Tvrtka

Održavanjem kvalitetnih odnosa s klijentima i dobrom internom organizacijom, nastojimo udovoljiti zahtjevima sve naprednijeg tržišta.

Obavijest

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu web stranicu. Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge, slobodno nam se obratite.

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca.