Odbojkaški Savez Karlovačke Županije

Odbojka ki Savez Karlova ke upanije

Odbojkaški Savez Karlovačke županije osnovan je 2004.god., s ciljem okupljanja Odbojkaških klubova - dvoranske odbojke i odbojke na pijesku, te udruge odbojkaških sudaca, udruge odbojkaških trenera, te udruge u koje se udružuju sportaši odbojkaškog sporta na području Karlovačke županije.
U OSŽK danas se nalaze Odbojkaški klub Karlovac – žene, Odbojkaški klub Karlovac – muški, Odbojkaški klub Plavi Zmaj Duga Resa, Odbojkaški klub Mladost Duga Resa, Odbojkaški klub Ogulin, klub odbojke na pijesku KOP Karlovac i Udruga odbojkaških sudaca Karlovac.
Savez je osnovan u cilju promicanja, razvoja te unapređenja odbojkaškog sporta. Sukladno tim ciljevima Savez djeluje na području odbojkaškog sporta, organizacije sportskih natjecanja, sportske pripreme, sportske poduke, te tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije u Karlovačkoj županiji.Odbojka ki Savez Karlova ke upanije

U ostvarivanju potreba i interesa Saveza u području odbojkaškog sporta,Savez provodi sljedeće djelatnosti:

·         utvrđivanje programa razvoja odbojke u Karlovačkoj županiji

·         objedinjuje i usklađujeaktivnosti svojih članica i pružanje stručne pomoći u radu

·         utvrđivanje sustava sportskih natjecanja u odbojci u Karlovačkoj županiji

·         organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi

·         organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa

·         utvrđivanje i djelovanje na pitanjima koja se odnose na registraciju, status i stegovnu odgovornost sportaša, stručnih osoba i drugih sportskih djelatnika u odbojci u Karlovačkoj županiji

·         skrb i sudjelovanje u unapređenju stručnog rada i osposobljavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u odbojci u Karlovačkoj županiji

·         skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti sportaša

·         vodi brigu o održavanju i korištenju sportskih objekata koji su joj dati na upotrebu i korištenje

·         jačanju suradnje sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i izvan nje

·         moralno, etičko i odgojno djelovanje na članstvo, kao i ne dopuštanje rasne, nacionalne, vjerske i političke diskriminacije, te kršenje slobode prava čovjeka i građanina

·         informiranje javnosti o radu SavezaKako nas drugi vide
Kako nas drugi vide


OBAVIJESTI:

Najava utakmica:

Važno: