Geodetske usluge kod legalizacije nekretnina

 

Kao i za projektantske usluge i geodetske usluge nudimo po žestoko konkurentnim cijenama u cijeloj Hrvatskoj. Zatražite ponudu za objekat koji trebate legalizirati i uvjerite se. Naravno, geodetske usluge su Vam potrebne samo u slučaju da objekat koji legalizirate nije ucrtan u katastru, ili je ucrtan, ali ste (u međuvremenu) tlocrtno izašli iz ucrtanih gabarita.

+385 23 666 295 ili +385 99 20 22 598

Za potrebe legalizacije objekata nudimo geodetske usluge koje su potrebne u slijedećim slučajevima:

Geodetski snimak izvedenog stanja

Geodetski snimak je najčešće tražena geodetska usluga kod legalizacije objekata za sve objekte koji već prije toga nisu ucrtani u katastru, ili su ucrtani, ali su objektu tlocrtno promijenjeni gabariti.

Parcelacija

Usluga parcelacije potrebna je klijentima koji žele postojeće čestice dijeliti na dvije, ili više njih, ili dvije, ili više čestica spajati u jednu. Često je vezana uz uslugu etažiranja, u slučajevima kada se objekat koji se legalizira podijeli na dva dijela (etažira), a ujedno i parcela.

Ucrtavanje objekata

Ova geodetska usluga zapravo izlazi izvan okvira legalizacije objekata, jer se vrši nakon legalizacije objekata. Nakon što od općine dobijete Rješenje o izvedenom stanju, dužni ste objekte prijaviti u katastru na ucrtavanje (ako već nisu ucrtani). Kako bi se ucrtavanje legalnih objekata obavilo, potrebno je izraditi geodetski elaborat koji izrađuje naš ovlašteni inženjer geodezije.

Ostale geodetske usluge

Ukoliko trebate ostale geodetske usluge, stojimo Vam na raspolaganju: iskolčenje, obnova međe, posebna geodetska podloga (PGP)...
 

USLUGE PROJEKTIRANJA KOD LEGALIZACIJE NEKRETNINA

Duži niz godina bavimo se projektiranjem obiteljskih kuća, stambenih zgrada, pomoćnih građevina (garaže, štale), apartmana i ostalih objekata. Imamo žestoko konkurentne cijene na području cijele Republike Hrvatske - zatražite ponudu za objekat koji želite legalizirati i provjerite nas.

Za potrebe legalizacije objekata izrađujemo projektnu dokumentaciju koja je potrebna za slijedeće slučajeve:

Snimak izvedenog stanja


Najčešći slučaj kod legalizacije objekata je izrada projektne dokumentacije za manje zahtjevne zgrade (do 400 m2, tj. do 1.000 m2 za poljoprivredne objekte), tj. za potrebe izrade snimke izvedenog stanja.

 

Arhitektonski snimak


Arhitektonski snimak izrađujemo u slučajevima kada je projektna dokumetnacija potrebna za izradu zahtjevne zgrade (preko 400 m2, tj. preko 1.000 m2 za poljoprivredne objekte).

 

Dokumentacija za jednostavne zgrade


Zgrade čija bruto površina nije veća od 100 m2 (400 m2 za poljoprivredne objekte) legaliziraju se kao jednostavne zgrade. Doduše, izrada dokumetacije ne podrazumijeva projektiranje, ali dokumentaciju priprema ovlašteni inženjer građevinarstva, ili ovlašteni arhitekt.

 

Etažiranje


Nerjetko suvlasnici zgrade žele etažirati objekt koji se legalizira. Za potrebe etažiranja izrađujemo projektnu dokumentaciju, a u slučaju da objekat ujedno i legaliziramo, etažiranje vršimo upola cijene.

 

Sudsko vještačenje


U slučaju da imate objekat stariji od 1968. godine koji nije ucrtan u katastru, a želite ga legalizirati, izrađujemo projektnu dokumentaciju za potrebe sudskog vještačenja. Ujedno izrađujemo Procjenu starosti građevine, kao dokument nužan za sudsko vještanje.Tvrtka

Tvrtka

GRUPA EKOLOGIJA D.O.O.

za građenje i poslovne usluge

Ivana Viteza od Sredne 1

 HR-23 000 Zadar


Tel. +385 23 666 295

Mob. +385 99 20 22 598


Nudimo Vam kompletnu uslugu legalizacije nekretnina, pa i više od toga u suradnji s našim poslovnim partnerima. Osnovna usluga koja Vam je potrebna je projektiranje bespravno sagrađene zgrade, najčešće u svrhu izrade snimka izvedenog stanja.


Zatim, tu su geodetske usluge za sve bespravno sagrađene zgrade koje nisu ucrtane u katastar, ili su ucrtane, ali su u međuvremenu izašle iz prvobitnih gabarita. Od geodetskih usluga možda Vam bude trebala i parcelacija, iskolčenje, posebna geodetska podloga, ucrtavanje, itd.


Consulting je usluga koju nudimo svim klijentima koji smatraju da telefonski, ili e-mailom neće moći objasniti situaciju u kojoj se nalaze kako bi im složili kvalitetnu ponudu, pa bi radije da dođemo do njih, pogledamo objekte i postojeću dokumentaciju, te ih savjetujemo što što im je najbolje činiti i na licu mjesta izrađujemo neobaveznu ponudu.


Ukoliko ne živite u Hrvatskoj, ali imate bespravno sagrađeni objekat koji bi htjeli legalizirati na području Republike Hrvatske, rješavanje papirologije oko ishođenja i podnošenja dokumentacije preuzet će umjesto Vas naši poslovni partneri, koji nude i pravne usluge, za sve klijente koji se susreću s imovinsko-pravnim problemima.


Nudimo Vam još i usluge etažiranja i sudskog vještačenja.

Obavijest

Cijena legalizacije objekata diže podosta prašine u medijima otkad je donešen Zakon o legalizaciji objekata još 2011. godine. Iako je ukupna cijena legalizacije bespravne gradnje danas znatno jeftinija nego u vremenu kada je prvi zakon donesen, cijene su i dalje za jednu grupu ljudi neprihvatljive, dok su za drugu osrednje povoljne. Radi transprentnosti suradnje s nama, donosimo Vam točno i konkretno koji su Vaši izdaci i kome treba koliko platiti za legalizaciju objekta. Imajte u vidu da su naše cijene za izradu projektne i geodetske dokumentacije najpovoljnije u Hrvatskoj.

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca.

Tel. +385 23 666 295

Gsm. +385 99 20 22 598