Kontakt

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca.

Internacionalna Humanitarna Udruga

Internacionalna Humanitarna Udruga <iz tame u svjetlost dana>

Internacionalna Humanitarna Udruga 

        >iz tame u svjetlost dana<

e-mail internacional.human.udruga@gmail.com

Mismo  Udruga koja je registrovana.

05.travnja.2012godime  u Zagrebu ,R.Hrvaska

.

OIB:59956859209.

Radi  ostvarivanja ciljeva udruge obavlja sljedeće djelatnosti ;

PRUŽANJA  HUMANITARNE    POMOĆI   SOCIJALNO   OSETLJIVIM    SKUPINAMA,  A OBUHVAČA MJERE I AKTIVNOST ZA  PRIKUPLJANJE    MATRIJALNIH  I  FINACISKIH  DOBARA  KOJE  SE PROVODE U CILJU  PODMIRIVANJA  SVIH  OSNOVNIH  ŽIVOTNIH POTREBA .TE  POMOĆI U POBOLJŠANJU KVALITETA  ŽIVOTA ,ZDRAVLJA,SMJEŠTAJA,STANOVANJA,PREHRANE  UVJETA , ŠKOLOVANJA   I  DRUGE  POMOĆI   KOJE   SE   PO   NARAVI  MOŽE   SMATRATI  HUMANITARNOM ,A SUKLADNO ZAKONU  O  HUMANITARNOJ  POMOĆI ; PREDLAGANJE ZAKONSKIH  AKATA  USMJERENIK  KA  OSLOBAČANJU  CARINE NA ROBU KOJU MOŽE UVOZITI REGISTRIRATI  HUMANITARNA  ORGANIZACIJA  RADI PODJELE  ROBE  SOCIJALNO UGROŽENIM  OSOBAMA I DRUGIM POTREBITIMA .

TE OBAVLJATI OSTALE  DJELATNOSTI NAVEDENE U ČLANKU 7,STATUTA.IZ TAME U SVJETLOST DANA

Internacijonalna Humanitarna Udruga

<<<iz tame u svjetlost dana>>> 

Udruga koja pomaže svima koji su potrebiti  za pomoč socijalnog pitanja  manjim primanjima od 3000KN koji nejmaju  mogućnosti skloništa niti  druge  asistencije.

Mi čemo  pomoči  onima bezkučnicima samohranim  majkama - samohranim Očevima - starim nemočnim ljudima  Invalidima  i svima kome je zaista  poterebita  pomoč  ,   koji nejmaju   nikakvu drugu  Pomoč niti primanja o državne ustanove .

 Dobivenim donacije od  donatora i  Spozora  u svijetu . Svim svojim  srestvima što  raspolaže UDRUGA ,Matrijalnim  i  Finaciskim.    

Plača  će iz buđeta  udruge  svoje volontere za poboljšanje  njihovog budučeg rada  .

Omogučiće  svojim  članovima za volontirati  za sebe ,   iz udruge dobivene  predmete koje su dobivene od DONACIJE .i  SPOZORA .Ili  sam  je   prikupijo  predmete.  skojim če poboljšati svoje socijano stanje .

Udruga je u širem  krugu  pomaganja po Republici  Hrvaskoj  i  njenim  okolnim  DRŽAVAMA  I U EVROPI  PA U  SVIJETU može se širiti  i potraživati  Humanitarnu  Doprinost  - Matijalnu  i FINACISKU   ZA  SVOJE ČLANOVE I  UDRUGU  ZA PODMIRIVANJE DOPRINOSA

REKLAMIRATI  U JAVNOST I SVE DRUGO  ŠTO NAVODI U  STATUS 7 ZA HUMANITARNU UDRUGU .

Takojđe je  udruga  donijela odluku  da  prikupi  i omoigući  svima naivnim umjetničarima ,Kiparima  ,slukarima , svim  osobama  koji  znaju  izrađivati  ukrasne  ili upotrebljive predmete u  kućanstvo .Ukrasa  nakita , izrada upotrebljiva  pomagala za život olakšati  čovjekov život u budućnosti i  mnoge  druge  zanatlije  koji  znaju izrađivati  razne  ukrase .

PA  ZATO VAS  SVIJU POZIVAMO  DA SE  PRIDRUŽITE U ČLANJIVANJE OVOJ UDRUGI  KAKO  BI MOGLI  OSNOVATI  KORIST  VAMA U VAŠ ITERES  , SA  ODOBRENJEM  DA MOŽETE NA JAVNIM  MJESTIMA  NUDITI  VAŠE PROIZVODE U KORIST  POBOLJŠAVANJA  STANJA  U SOCIJALNOM POGLEDU .

ČIM SE UČLANITE  KOD NAS  DOBIJATE  ISKAZNICU  SKOJOM  MOŽETE RADITI I NUDITI SVOJE  ARTIKLE  NA JAVNIM  MJESTIMA - TAMO GDJE JE  ZAKONSKI ODOBRENO  ,A U SKLADU  ZAKONA  ZA HUMANITARNI  RAD. POBOLJŠANJA  ČOVJEKA I NJEGOVOG OPSTANKA .

 
reklamni list za udrugu
reklamni list za udrugu


Sibol  udruge
Sibol udruge
Skupina potrebitih  ljudi  za pomoć
Skupina potrebitih ljudi za pomoć
REKLAMA  UDRUGE
REKLAMA UDRUGE


članska iskaznica udruge(za prikupljanje doprinosa)
članska iskaznica udruge(za prikupljanje doprinosa)
NAŠ BANCARSKIDEVIZNI  BROJ RAČUNA  AKO ŽELITE  POMOĆI
NAŠ BANCARSKIDEVIZNI BROJ RAČUNA AKO ŽELITE POMOĆI
Ivica božović i njegova Obitelj Jako su potrebiti za pomoć (kod Karlovca)
Ivica božović i njegova Obitelj Jako su potrebiti za pomoć (kod Karlovca)