Euro Financije d.o.o. Ulica Pavla Šubića 20, Zagreb

Euro Financije doo
Euro Financije doo


Euro Financije d o o Ulica Pavla ubi a 20 Zagreb

KREDITI ZA ZAPOSLENE NA ODREĐENO ! NOVO ! TOP PONUDA !!

 

* KREDITI ZA ZAPOSLENE NA ODREĐENO ! KOD ISTOG POSLODAVCA MIN. 6 MJ.

* ISKLJUČIVO UREDNI KLIJENTI ( BEZ OVRHA ) !

* BRZA REALIZACIJA KREDITA - ZA KLIJENTE BANKE ( 60MIN )

* ZA NE KLIJENTE - REALIZACIJA DO 3 RADNA DANA !!

* KREDITI ZA KLIJENTE OD 18 GODINA !

* BEZ JAMACA I SUDUŽNIKA !

* KREDITI OD 5000 KN DO 300.000 KN !

 

095 882 7777      099 638 9424     091 577 6217 

Email :kunskikrediti@gmail.comZA PLAĆE VEĆE OD 6000,00 KN - KREDITI DO 260.000 KN DO 15GOD!

 

ZA REALIZACIJU POTREBNO :

- 3x PLATNE LISTE OVJERENE

- IP OBRAZAC 2017 I 2018 GODINU

- ISPIS PROMETA PO TEKUĆEM UNATRAG 3MJ

- OČEVIDNIK S 0kn ( Opcija )

IZRAČUN :  260.000 KN / 15 GOD/ 2194 KN kta 6,00 %

OSTATAK ZA ŽIVOT :   2400 KN - ZAPOSLENI UMIROVLJENICI - 2000 KN

 

Realizacija se odvija unutar 5 radnih dana !!

 KREDITI BEZ UVIDA U HROK!! DO 300.000 kn do 15 god

KREDITNA LINIJA :

- KREDIT DO 300.000 kn / 15godina / 2475,00 kn , 5.65 %

- BEZ TROŠKOVA J.BILJEŽNIKA

- BEZ POLICA OSIGURANJA

- REALIZACIJA UNUTAR 1 DANA - PRIORITET!

- FIKSNA KAMATNA STOPA 4,99 %

 

 

NAJPOVOLJNIJI GOTOVINSKI KREDIT


Iznos kredita: 75.000 kn
Rok otplate: 10 godina
Anuitet: 821,56 kn
Kta: 5,69%
Eks: 7,54%
Ukupan povrat: 98.587,21 kn

Nenamjenski krediti u kunama omogućuju brzo i jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem uz povoljne kamatne stope i više dodatnih pogodnosti:

 • mogućnost odobravanja kredita do 300.000,00 kuna
 • mogućnost odobravanja kredita bez jamaca za iznose do 230.000,00 kuna
 • kamatna stopa od 5,69%, uz status klijenta
 • rok otplate od 36 do 180 mjeseci.

Korisnici kredita:

Kredit je namijenjen građanima-državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem u RH.

 

 

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje u kunama na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.

Rok otplate:

Od 36 do 180 mjeseci

Način otplate:

 

U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate:

 

U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

• 5,69% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta (EKS od 7,31%) za rok otplate 121 do 180 mjeseci,
 • 5,99% godišnje, fiksna, uz status klijenta (EKS od 7,66%) za rok   otplate do 120 mjeseci,
 • 8,11% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta (EKS od 9,05%) za rok otplate 121 do 180 mjeseci,
 • 8.35% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta (EKS od 9,72%) za rok otplate do 120 mjeseci 

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita
Maksimalni iznos naknade iznosi 900,00 kuna, odnosno 2.200,00 kuna za kredite uz založno pravo na nekretnini. Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.Kredit do 300.000 kuna na 15 godina 5,65%

 

1. Gotovinski nenamjenski kredit u kunama na rok otplate do 15 godina

Iznos kredita : od 5000 do 300.000 kuna

Rok otplate : od 36 do 180 mjeseci

Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine korisnika kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate : U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa :

 • 6,25% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta (EKS od 7,01%) za rok otplate 121 do 180 mjeseci,
 • 6,25% godišnje, fiksna, uz status klijenta (EKS od 7,31%) za rok otplate do 120 mjeseci,
 • 6,99% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta (EKS od 7,33%) za rok otplate 121 do 180 mjeseci,
 •  6,30 % godišnje, fiksna, bez statusa klijenta (EKS od 7,11%) za rok otplate do 120 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva : 1% od iznosa kredita , a maksimalno 1000 kuna.

Obvezni instrumenti osiguranja su :

 • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) s klauzulom “bez protesta” uz mjenično očitovanje,

Ovaj model kredita se u pravilu odobrava bez jamaca, međutim  Banka , ovisno o procjeni rizika ima pravo zatražiti i dodatne instrumente osiguranja kredita i to u vidu sudužnika, jamca, police osiguranja života..

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)

KLIJENTI

6,25 %

Iznos kredita

3 g

5 g

 7 g

9 g

10 g

12 g 

15 g 

5.000

156,66

101,36

77,91

65,07

60,64

54,10

47,75

10.000

313,32

202,72

155,81

130,14

121,27

108,19

95,51

25.000

783,29

506,79

389,53

325,34

303,19

270,48

238,77

50.000

1.566,59

1.013,58

779,06

650,68

606,37

540,95

477,54

75.000

2.349,88

1.520,37

1.168,59

976,01

909,56

811,43

716,31

100.000

3.133,18

2.027,16

1.558,12

1.301,35

1.149,75

1.081,90

955,07

150.000

4.699,76

3.040,74

2.337,18

1.952,03

1.799,12

1.622,86

1.432,61

200.000

6.266,35

4.054,32

3.116,25

2.602,71

2.188,50

2.163,81

1.910,15

230.000

7.206,30 

 4.662,47

 3.583,68

 2.993,11

 2.387,32

 2.488,38

2.196,67

 500.000

15.665,88

 10.135,80

7.790,62 

6.506,77 

5.659,74 

5.409,52

4.775,37

 750.000

23.498,81

15.203,71 

 11.685,92

9.760,15 

8.655,61 

8.114,28

7.163,06

 1.000.000

31.331,75

20.271,61 

15.581,23 

13.013,53 

 12.127,48

10.819,04

9.550,75

EKS

6,35%

6,34%

6,33%

6,32%

6,32%

6,31% 

6,31% 

Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, osim za kredite uz založno pravo na nekretnini

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)

NEKLIJENTI

6,49 %

Iznos kredita

3 g

5 g

 7 g

9 g

10 g

12 g 

15 g 

5.000

159,67

104,50

81,18

68,49

60,13

57,72

51,58

10.000

319,35

208,99

162,37

136,97

110,25

115,44

103,16

25.000

798,37

522,48

405,92

342,43

301,63

288,61

257,90

50.000

1.596,74

1.044,97

811,83

684,85

633,25

577,21

515,80

75.000

2.395,12

1.567,45

1.217,75

1.027,28

880,88

865,82

773,69

100.000

3.193,49

2.089,94

1.623,66

1.369,71

1.155,51

1.154,42

1.031,59

150.000

4.790,23

3.134,91

2.435,50

2.054,56

1.870,76

1.731,64

1.547,39

200.000

6.386,97

4.179,88

3.247,33

2.739,42

2.280,01

2.308,85

2.063,18

230.000

7.345,02

 4.806,86

 3.734,43

3.150,33

 2.466,76

 2.655,18

2.372,66

 500.000

15.967,44

10.449,69

8.118,32 

6.848,55

5709,53 

 5.772,12

5.157,95

 750.000

23.951,16

15.674,54

 12.177,48

10.272,82

 9.100,79

8.658,19 

7.736,93

 1.000.000

31.934,87

20.899,38

16.236,64 

13.697,10

 11.825,06

11.544,25 

10.315,90

EKS

6,75%

7,74%

6,73%

6,72%

6,72%

 6,71%

6,71% 

Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, osim za kredite uz založno pravo na nekretnini

  *EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u kn)

 

KLIJENTI BANKE

ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE

Iznos kredita(glavnice)

200.000,00

 200.000,00

Kamata za razdoblje otplate kredita

 97.057,92

103.372,58

Interkalarna kamata

1.313,42

 1.527,12

Naknada za obradu kredita

1.000,00

 1.000,00

Ukupan iznos za plaćanje

 297.140,34

303.899,70

Mjesečni anuitet 

1650,15

1693,18

 

 izračunato po kamatnoj stopi 5,65% (EKS 6,37%), na rok otplate 15 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.7. i plaćanje interkalarne kamate 31.7.

 izračunato po kamatnoj stopi 6,05% (EKS 6,78%), na rok otplate 15 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.7. i plaćanje interkalarne kamate 31.7.     Kredit do 76.000 kuna

Reprezentativni izračun za kredite s fiksnom kamatnom stopom

 

IZNOS KREDITA

FIKSNA KAMATNA

STOPA (GODIŠNJA)

 

EFEKTIVNA

KAMATNA

STOPA***

IZNOS

MJESEČNOG

ANUITETA U

KUNAMA

UKUPAN IZNOS

KOJI KLIJENT

PLAĆA  U KUNAMA

 

STATUS

KLIJENTA

 

 

76.000,00 KUNA

 

6,99%

 

8,77%

 

1.504,27

 

90.240,03

 

obavezan

 

7,45%

 

9,19%

 

1521,45

 

91.260,10

nije

obvezan

 

***Efektivna kamatna stopa, iznos anuiteta i ukupan iznos koji klijent treba platiti izračunati su uz navedene uvjete, rok otplate 60 mjeseci, naknada 600,00 kuna, na dan 1.10.2014.

Status klijenta podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući  račun  u Erste&Steiermärkische Bank d.d. preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta (plaća, mirovina, inozemna mirovina) ili naknade ostvarene na temelju određenog prava klijenta (npr. porodiljne naknade, naknade za mlijeko i slične redovne mjesečne naknade).

Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Potrebni instrumenti osiguranja do 76.000,00 kuna:

Obvezni instrumenti osiguranja za korisnika kredita, te eventualnog sudužnika  i solidarnog jamca: Izjava  suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica potvrđene kod javnog bilježnika te mjenica

DODATNE POGODNOSTI

 • mogućnost brže i fleksibilnije otplate kredita prijevremenim uplatama iznosa većih od Vašeg anuiteta
 • niža kamatna stopa za 0,1 postotni bod uz ugovaranje police osiguranja života
 • garantni polog (kada je potreban) i naknadu je moguće podmiriti iz odobrenog kredita


Nenamjenski krediti u kunama

 NENAMJENSKI KREDITI U KUNAMA

-   bez valutne kaluzule

-   fiksna kamtna stopa za cijelo vrijeme otplate koja Vam pruža dodatnu sigurnost

-   mogućnost otplate do 180 mjeseci

-   brzo i jednostavnije rješavanje potreba za gotovim novcem

Kredit je namijenjen građanima-državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem u RH.

Kredit se isplaćuje u kunama na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 1,00% odobrenog iznosa kredita
Maksimalni iznos naknade iznosi 1.000,00 kuna, odnosno 2.400,00 kuna za kredite uz založno pravo na nekretnini. Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Moguće je ostvariti iznos kredita u rasponu od od 5.000,00 do 1.000.000,00 kuna, a tražitelj kredita mora biti zaposlen minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca ili    umirovljenik koji može ostvariti kredit do 72 godine starosti  do kad je definirano zadnje dospjeće anuiteta.

PRIMJER KREDITA:

Iznos kredita: 150.000 kn

Anuitet: 1286,61 kn

KTA:6,25% (FIKSNA)

EKS:8,47%

Rok otplate: 15 godina

Ukupan povrat: 231.480,15 knKredit za umirovljenike

1. Gotovinski kredit za umirovljenike

Valuta kredita : Kredit se može odobriti u kunama ili u eurima.

Iznos kredita: od 5.300 do 60.000 kuna ili od 700 do 8.000 eura.

Ukoliko se kredit odobrava u kunama rok povrata je od 9 do 60 mjeseci, a ukoliko se radi o kreditu u eurima rok povrata je od 9 do 84 mjeseci.

Pogodnosti gotovinskih kredita za umirovljenike:

 • ·        Fiksna kamatna stopa tijekom cijelog perioda otplate.
 • ·        Kredit se može odobriti bez jamaca.
 • ·        Kredit se odobrava bez depozita.
 • ·        Ne naplaćuje se naknada za obradu kredita.
 • ·        Starosna dob u trenutku konačne otplate kredita, odnosno u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta do 78 godina.

Status klijenta je obvezan i podrazumijeva otvaranje tekućeg računa u banci preko kojeg će se isplaćivati redovna primanja (mirovina, inozemna mirovina).

Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije tri mjeseca od sklapanja ugovora o kreditu.

Obvezni instrumenti osiguranja kredita su:

 • ·        Izjava suglasnosti o zapljeni primanja potvrđena kod javnog bilježnika,
 • ·        Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika.

Reprezentativni primjeri kredita:

Iznos kredita : 60.000 kuna,

Fiksna godišnja kamatna stopa : 6,99 %,

Rok povrata : 60 mjeseci,

Efektivna kamatna stopa : 9,36 %

Iznos mjesečnog anuiteta : 1187,85 kuna

Ukupni iznos koji klijent plaća: 71.220,36 kuna

Primjer u eurima:

Iznos kredita : 8.000 eura,

Fiksna godišnja kamatna stopa: 7,14 %,

Rok povrata : 84 mjeseci,

Efektivna kamatna stopa: 8,65 %,

Iznos mjesečnog anuiteta: 121,73 eura,

Ukupni iznos koji kijent plaća: 10.164,28 eura.

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate. Efektivna kamatna stopa, iznos anuiteta u ukupni iznos koji klijent treba platiti su izračunati na dan 1.6.2014.

 Nenamjenski kredit uz osiguranje tražbine kod Croatia osiguranja d.d.

Preduvjeti:

 • punoljetni kreditno sposobni državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • stalni radni odnos 
 • najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža prije podnošenja zahtjeva za kredit
 • netto osobni dohodak ili mirovina: minimalno 2.000 kuna neopterećenog dijela primanja
 • starost sudionika u kreditu po završetku otplate ne smije prelaziti 65 godina. Ukoliko je tražitelj kredita stariji, može imati sudužnika koji mora biti član obitelji (ne stariji od 65 godina)

Iznos i rok otplate:

 • Minimalni iznos kredita je 500 EUR, a maksimalni iznos 25.000 EUR (protuvrijednost u kunama)   
 • Rok otplate:  do 96 mjeseci 

Kamatna stopa:*

Uz status klijenta**: kamata iznosi 5,00% godišnje, promjenjiva, kako slijedi:

 • Za iznose veće   od 3.000,00 EUR mogući su rokovi od 60 do 96 mjeseci
 • Za iznose manje od 3.000 EUR      mogući su rokovi od 36 do 96 mjeseci-isključivo uz otvaranje PREMIUM paketa tekućeg računa

Bez statusa klijenta: kamata iznosi 6,00% godišnje, promijenjiva, kako slijedi:

 • Za iznose veće od 5.000 EUR isključivo na rokove od 72 do 96 mjeseci

**Ukoliko nakon isplate kredita klijent prestane primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita kamatna stopa se povećava za 1 p.p.

*Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr),  sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Naknada za administraciju kredita:

 • 1,00% na iznos odobrenog kredita (maksimalna naknada iznosi 1.000,00 kuna)Naknada za vođenje računa za otplatu kredita iznosi 14,00 kn mjesečno

PRIMJER KALKULACIJE KREDITA 

Kamatna stopa

Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta)

Iznos kredita u EUR

EKS

Anuitet

Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR

 
 

5,00%

84

8.000,00

5,34%**

114,59

9.625,56

 

** EKS je računat po modelu B sa instrumentom osiguranja- osiguranje otplate kredita, uz nominalnu kamanu stopu 8,00%, administrativnu naknadu 1,00% i premiju osiguranja potraživanja od 2,8% (osnovica za premiju=glavnica uvećana za 20%).

Kreditna sposobnost

 • 1/3 neopterećenog dijela neto mjesečnih primanja treba pokriti visinu 1 anuiteta {primanja-obustave /3 =>anuitet)
 • U kreditnu sposobnost tražitelja kredita može se sa svojim prihodima uključiti još najviše jedna osoba – sudužnik, te tražitelj kredita i sudužnik moraju sa 1/3 njihovih zbrojenih neopterećenih neto mjesečnih primanja pokriti 1 mjesečni anuitet
 • Maksimalna zaduženost sudionka u kreditu ne može biti veća od 65% neto mjesečnih primanja

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše 2 osobe zaposlene kod istog poslodavca, najviše 1 umirovljenik, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti, te zaposlenik kod osobe koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti.

Osiguranje povrata kredita:

Obavezni instrumenti osiguranja za sve modele:

 • Izjava o suglasnosti o zapljeni plaće svih sudionika u kreditu (solemnizira se kod javnog bilježnika na dan realizacije   kredita)
 • isprava o suglasnosti o zapljeni osobnih računa (zadužnica) svih sudionika u  kreditu (solemnizira se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita)
 • premija osiguranja kredita (osnovica za izračun premije osiguranja je glavnica uvećana za 20%)


Dodatni instrumenti osiguranja ovisno o modelu kredita:

MODEL A - za iznose od 500 EUR do 5.000 EUR

 • premijska stopa osiguranja kredita iznosi 3,10% (osnovica za izračun premije je glavnica uvećana za 20%)

MODEL B -  za iznose od 500 EUR do 8.000 EUR

 • depozit kod Osiguranika u visini 1% iznosa kredita ili
 • jedan samostalno kreditno sposoban jamac platac ili
 • osiguranje otplate kredita (pokriće COA ili pokriće COB)  kod Osiguratelja za cijelo vrijeme trajanja kredita, do maksimalno 84 mjeseci, na puni iznos kredita 
 • premijska stopa osiguranja kredita iznosi 0,80% (osnovica za izračun premije je glavnica uvećana za 20%)

MODEL C -  za iznose od 8.001 EUR do 17.000 EUR

 • depozit kod Osiguranika u visini 2% iznosa kredita ili
 • jedan kreditno sposoban jamac ili dva zajednički kreditno sposobna jamca ili
 • osiguranje otplate kredita (pokriće COA ili pokriće COB)  kod Osiguratelja za cijelo vrijeme trajanja kredita, do maksimalno 84 mjeseci, na puni iznos kredita;
 • premijska stopa osiguranja kredita iznosi 1,30% (osnovica za izračun premije je glavnica uvećana za 20%)

MODEL D -  za iznose od 8.001 EUR do 17.000 EUR

 • polica osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja založena u korist Osiguranika.
 • Ugovoreni iznos police osiguranja mora iznositi minimalno 15% od iznosa kredita.
 • Premija osiguranja plaća se jednokratno iz kredita za cijelo razdoblje trajanja kredita. Razdoblje između ugovorenog početka i  isteka osiguranja života obavezno mora minimalno obuhvaćati razdoblje važenja Ugovora o kreditu. Ukoliko je korisnik kredita umirovljenik instrument osiguranja je polica osiguranja za slučaj smrti vinkulirana u korist Osiguranika. Ugovoreni iznos police mora iznositi minimalno u visini iznosakredita i ugovoreni rok važenja police minimalno na rok otplate kredita.Premija osiguranja za policu plaća se jednokratno iz kredita za cijelorazdoblje ugovorenog roka važenja police osiguranja
 • premijska stopa osiguranja kredita iznosi 3,60% (osnovica za izračun premije je glavnica uvećana za 20% uvećana za 20%)

MODEL E -  za iznose od 17.001 EUR do 25.000 EUR

 • depozit kod Osiguranika u visini 10% iznosa kredita ili
 • jedan kreditno sposoban jamac ili dva zajednički kreditno sposobna jamca ili
 • osiguranje otplate kredita (pokriće COA ili pokriće COB)  kod Osiguratelja za cijelo vrijeme trajanja kredita, do maksimalno 84 mjeseci, na puni iznos kredita;
 • premijska stopa osiguranja kredita iznosi 3,60% (osnovica za izračun premije je glavnica uvećana za 20%)

POKRIĆE COA

POKRIĆE COB

smrt kao posljedica nesretnog slućaja

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

privremene potpuna nesposobnost
za rad (bolovanja) dužeg od 45 dana

privremene potpuna nesposobnost za rad (bolovanja)
dužeg od 45 dana

premijska stopa 3,3%

prestanak  radnog odnosa (otkaza)

 

premijska stopa 5,9%

 Mini kredit

mini KREDITI

IZNOS KREDITA: od 5.300,00 do 35.000,00 kuna

FIKSNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA): 10,40% 

ROK POVRATA: od 12 do 60 mjeseci

NAKNADA ZA OBRADU KREDITA: bez naknade

Pogodnosti mini kredita:

 • Kredit uz fiksnu kamatnu stopu
 • Kredit u kunama
 • Bez naknade za obradu kredita

Reprezentativni primjer:

STATUS KLIJENTA: obavezan

FIKSNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA): 10,40%

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA: 10,91%

IZNOS MJESEČNOG ANUITETA U KUNAMA: 750,55 kuna

UKUPAN IZNOS KOJI KLIJENT PLAĆA  U KUNAMA: 45.033,17 kuna

Efektivna kamatna stopa, iznos anuiteta i ukupan iznos koji klijent treba platiti  izračunati su uz navedene uvjete,  iznos kredita 35.000,00 kuna, rok otplate 60  mjeseci, na dan 1.1.2014.  U  izračun  efektivne  kamatne  stope  nije  uključen  trošak osiguranja.

Status klijenta  podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući račun u Banci preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta (plaća, mirovina, inozemna mirovina) ili naknade ostvarene  na  temelju određenog prava klijenta (npr. porodiljne naknade, naknade za mlijeko i slične redovne mjesečne naknade).

Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Instrumenti osiguranja za korisnika kredita, te eventualnog sudužnika:

 • izjava  suglasnosti o zapljeni primanja u kreditu potvrđena kod javnog bilježnika
 • mjenica 
 • zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika
 • polica osiguranja od nezgode za korisnika kredita na minimalni iznos osigurane svote od 100% iznosa odobrenog kredita. 

Banka zadržava pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatne instrumente osiguranja.Kredit za refinanciranje ovrha i blokada

KREDITI ZA REFINANCIRANJE OVRHA I BLOKADA
Iznos kredita: 30.000 EUR
Rok otplate: 15 godina
Anuitet: 258,56 EUR
KTA: 5,60%
EKS.6,46%
Ukupan povrat:46.440,00 EUR

Vrste kredita
- gotovinski nenamjenski krediti u kunama na rok otplate do 12 mjeseci.
- gotovinski nenamjenski kredit u kunama vezani uz valutnu klauzulu u EUR-ima s rokom otplate iznad 12 mjeseci do 84 mjeseca

Iznos kredita i rok otplate kredita

- Iznos otkupne vrijednosti police životnog osiguranja, minimalno 2.000,00 EUR-a, u kunskoj protuvrijednosti, obračunato po srednjem tečaju HNB-a
Rok otplate kredita
- do 24 mjeseca za kredite uz jednokratni povrat – obračun i naplata kamate mjesečno
- iznad 24 mjeseca do 84 mjeseca za kredite koji se otplaćuju u jednakim mjesečnim anuitetima

Kamatna stopa i naknada za administraciju kredita
Redovna kamatna stopa :
- 5,60% godišnje, do 12 mjeseci fiksna, iznad 12 mjeseci promjenjiva (EKS: 7,14%)
Interkalarna kamata je jednaka redovnoj kamati, a obračunava se na iskorišteni dio kredita do stavljanja kredita u otplatu. Obračunava se i naplaćuje odmah pri isplati kredita.
*Efektivna kamatna stopa razlikuje se prema visini nominalne kamatne stope, roku otplate kredita, visini interkalarne kamate. Primjer efektivne kamatne stope je izračunat na iznos kredita 2.000,00 eur-a, s rokom otplate od 13 mjeseci, naknadom za obradu kredita 2,00% od iznosa kredita, s isplatom kredita 01. u mjesecu.
Na sve dospjele, a nenaplaćene iznose koje Korisnik kredita duguje temeljem Ugovora o kreditu, Banka obračunava i naplaćuje zakonsku zateznu kamatu reguliranu Zakonom o obveznim odnosima, trenutno važeća zatezna kamatna stopa je 9,00%. Zatezna kamatna stopa promjenjiva je sukladno zakonskim propisima.

Naknada za administraciju kredita:
- 2,00% od iznosa kredita, jednokratno

Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno prilikom isplate kredita

Valuta i način otplate kredita
Korištenje kredita:
Krediti s rokom otplate do 12 mjeseci plasiraju se u kunama.
Krediti s rokom otplate iznad 12 mjeseci do 84 mjeseca plasiraju se u kunama prema srednjem tečaju Banke HNB-a na dan isplate, a naplaćuju se po srednjem tečaju Banke HNB-a na dan dospijeća, odnosno na dan plaćanja ukoliko je dan plaćanja različiti od roka dospijeća.

Otplata kredita je moguća:
- jednakim mjesečnim anuitetima ili
- jednokratnim povratom
Prijevremena otplata kredita ( djelomična ili konačna ) - kredit se može prijevremeno zatvoriti uz naknadu koja se obračunava na nedospjelu glavnicu sukladno Odluci o naknadama za usluge Banke Kovanica d.d.
za usluge Banke Kovanica d.d.

Preduvjeti za sudionika u kreditu
Korisnici kredita su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Ugovaratelj police životnog osiguranja izdane od osiguravajućih društava sa sjedištem u RH.

Instrumenti osiguranja naplate kredita
- Založno pravo na policu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke. Original polica pohranjuje se u Banci do kraja otplate kredita.
- Javnobilježnički ovjerena izjava o zapljeni primanja
- Javnobilježnički ovjerena zadužnica
Nakon odobrenja kredita,Banka će klijentu na njegov zahtjev ustupiti primjerak nacrta Ugovora o kreditu, bez naknade. Banka će pravovremeno obavijestiti klijenta o statusu zaprimljenog zahtjeva i podacima iz dostupnog kreditnog registra.

Korisnik kredita, ovisno o namjeni kredita i instrumentima osiguranja povrata kredita snosi i troškove koji ne ulaze u izračun efektivne kamatne stope: javnobilježničke pristojbe.Kontakt

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca.

095 882 7777


091 577 6217


099 638 9424

 

Email : kunskikrediti@gmail.com

Poslovnica

Adresa poslovnice : Ulica Pavla Šubića 20, 10000 Zagreb

Radno vrijeme

Pon - Petak : 09h - 17h

Informacije : 095 882 7777